Narzędzia ułatwiające pracę z BDO

Po pięciu miesiącach pracy z Bazą Danych o Odpadach (BDO) można pokusić się o ocenę jej jakości i czasochłonności. W tych kryteriach, niestety, BDO nie wypada najkorzystniej. Na szczęście, istnieją narzędzia, które pozwalają ułatwić pracę użytkownikom.

Jedną z największych wad BDO pozostaje mało przyjazny interfejs, czyli sposób komunikacji użytkownika z systemem. Większość danych wprowadza się manualnie, niewiele jest miejsc, w których BDO podpowiada użytkownikowi treści do wpisania w danym polu. Wiele pól ma charakter pól tekstowych. Powoduje to brak walidacji i zwiększa możliwość popełnienia błędów. Na przykład: w polu „masa odpadu” użytkownik musi zachować czujność, aby nie pomylić kilogramów z megagramami; w polu „numer rejestracyjny pojazdu” można wpisywać w zasadzie wszystko. Utrudnieniem jest również konieczność każdorazowego wypełniania pola „uwagi” w przypadku różnicy mas w karcie przekazania, pomimo iż treść tej notatki jest najczęściej powtarzalna.

Jeszcze więcej pracy manualnej mają użytkownicy BDO w przypadku wypełniania kart ewidencji, gdzie nie ma praktycznie żadnych usprawnień, poza podpowiadaną listą Kart Przekazania Odpadów. To właśnie mozolne wypełniane kart ewidencji zabiera użytkownikom najwięcej czasu. Całą ścieżkę rejestracji drogi odpadu w zakładzie – od jego wytworzenia lub przyjęcia, przez przetworzenie, do wywozu bądź unieszkodliwienia – trzeba wprowadzać ręcznie. Praktycznie niezbędne jest prowadzenie wewnętrznej ewidencji odpadowej...