Pod nazwą projektu FOREST kryje się hasło: „FOsteRing Efficient long term Supply partnerships”, czyli „Rozwijanie efektywnych długoterminowych powiązań w dostawach biomasy”. Przedsięwzięcie to jest wspierane przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).   Głównym celem projektu jest rozwój współpracy przedsiębiorców w ramach różnych etapów łańcucha dostaw biomasy, od rolników i leśników do projektantów, instalatorów i operatorów, owocująca długoterminowymi partnerstwami biznesowymi i wzrostem zaufania do technologii wytwarzania ciepła z biomasy oraz wsparciem inwestycji w zakresie budowy kotłowni opalanych biomasą. Przedmiotem projektu są kotłownie o mocy od 100 kW do 1 MW oraz średnie elektrociepłownie i ciepłownie o mocy do 10 MW. Niezbędnym elementem do stworzenia pomyślnie funkcjonującego, zrównoważonego rynku ciepła z biomasy jest zaufanie klienta do całego łańcucha dostaw – począwszy od paliwa, przez instalację wysoce sprawnego, niezawodnego urządzenia grzewczego, aż do jego bieżącej eksploatacji. Bez tego zaufania biomasa będzie zdana na konkurowanie z paliwami kopalnymi, które mają dobrze zbudowane systemy dostaw o wieloletniej tradycji. Łańcuch dostaw ciepła z biomasy został zilustrowany na rysunku. Uwzględnione na nim modele współpracy i zawieranych umów można pogrupować w następujący sposób: współpraca w zakresie dostaw paliwa, współpraca w zakresie dostaw urządzeń, rozwiązania zintegrowane (regulujące zarówno...