Jubileuszowa V Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja, kreacja, identyfikacja”, odbyła się w Toruniu w zabytkowym Dworze Artusa w dniach od 21 do 23 października br. Podczas trzydniowego spotkania można było wysłuchać serii wykładów prelegentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Uroczyste otwarcie konferencji rozpoczęło się od wykładu prof. M. Kosmali z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, który jednocześnie pełnił funkcję sekretarza naukowego spotkania. Wygłosił on referat na temat „Znaczenia społecznego zieleni w przestrzeni publicznej miast”, przybliżając jednoczenie uczestnikom dane dotyczące wartości społecznych, jakie niesie za sobą zieleń w aglomeracjach miejskich. Ponadto w pierwszym dniu konferencji można było się zapoznać z najnowszymi tendencjami w urządzaniu przestrzeni publicznej miast europejskich, oraz podpatrzyć, jaką rolę odgrywa zieleń w przestrzeni miast, takich jak: Łódź, Olsztyn, Białystok czy Nowy York. Ponadto mówiono o tym, w jaki sposób można wykorzystywać ozdobne rośliny cebulowe oraz pnącza w przestrzeni publicznej. Natomiast podczas trzeciego dnia konferencji zostały przybliżone m.in. oryginalne założenia parkowe w Szczecinie i we Wrocławiu. Uczestnicy konferencji mieli również niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w terenowej lekcji historii, którą była wędrówka po zabytkach Torunia i Chełmna. Już teraz organizatorzy – Urząd Miasta Torunia, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników...