W czerwcu br. zakończyła się realizacja ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej pn. „Abecadło śmieciadło” autorstwa rzeszowskiego Stowarzyszenia „Ekoskop”. Projekt, któremu wsparcia finansowego udzielił NFOŚiGW, realizowany był na terenie ośmiu województw, w których działają związki międzygminne i centra edukacji ekologicznej współpracujące w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin. Celem projektu było podniesienie wśród dzieci ekologicznej świadomości dotyczącej obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Ekolodzy i edukatorzy grupie wiekowej 5-9 lat poświęcają najwięcej uwagi, wychodząc z założenia, że dorosłych trudno zmienić, a najmłodsi – raz nauczeni proekologicznych zachowań – nie tylko zostaną wzorowymi „ekoobywatelami”, ale również przypilnują tych starszych.

„Abecadło śmieciadło” to pierwszy w Polsce kolorowy elementarz ekologiczny dla najmłodszych. Jak każde abecadło, pomaga w nauce liter, dodatkowo stając się przewodnikiem po świecie ekologii i segregacji domowych odpadów. 26 łatwych wierszyków-rymowanek opowiada o śmieciach. Każda literka ma swojego bohatera. „A” to aluminiowa puszka, „B” – bateria, „T” – telewizor itd. W projekcie wydano 10 tys. książeczek, które w zestawach edukacyjnych trafiły do szkół i przedszkoli z terenu 12 ośrodków edukacyjnych. Trenerzy z każdego związku gmin spotykali się na lokalnych szkoleniach. W sumie było ich 12 dla ponad 370 nauczycieli. Każdy nauczyciel przeprowadził w swojej placówce oświatowej po dwa autorskie zajęcia „Abecadła”. I tak zrealizowano praktyczne warsztaty w...