Wiceminister klimatu, Jacek Ozdoba, informuje o przesunięciu terminów wprowadzenia w Polsce schematu ROP, a przedstawiciele europejskich organizacji odpadowych piszą list otwarty do unijnych władz, w którym wzywają do przyjęcia nowego planu działań na rzecz GOZ-u, który byłby integralną częścią strategii wychodzenia ze skutków epidemii COVID-19 – to jedne z najnowszych informacji rynkowych zaprezentowanych podczas majowej konferencji on-line, organizowanej przez firmę Abrys, poświęconej sytuacji w zakładach odpadowych.

Sygnatariusze listu – CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) i EuRIC AISBL i FEAD (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym) – skierowanego do szefowej KE, a także Fransa Timmermansa, Thierry Bretona i Virginijusa Sinkevičiusa chcą, aby unijna strategia European Green Deal oraz nowa polityka przemysłowa Circular Economy Action Plan stały się motorem napędowym ożywienia gospodarczego w UE po ustaniu pandemii.

– Autorzy tego listu wśród priorytetów określonych w nowym planie działania na rzecz GOZ-u wymieniają kilka istotnych kwestii. To m.in. ustanowienie nowych środków stymulujących popyt na surowce wtórne i zachęcających do recyklingu oraz oszczędzania energii, a także dalsze wzmacnianie unijnego rynku surowców wtórnych, opartego na uproszczonych zasadach obrotu odpadami i jednolitym dla całej Unii kryterium zniesienia statusu odpadu – mówił podczas konferencji „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19” wiceprezes Abrysu, Robert...