Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieni się system ustalania cen wody. Teraz funkcję regulatora cen będzie pełniła nowa instytucja – Wody Polskie. Jak w przyszłym roku zmienią się ceny wody w różnych częściach Polski? Jak opracowywanie nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zaostrzone przepisy ochrony danych osobowych wpłyną na działalność przedsiębiorstw wod-kan w 2018 r.?

Prezydent pod koniec listopada 2017 r. podpisał ustawę o zmianie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 12 grudnia, a zatwierdzanie taryf na kolejne trzy lata będzie decyzją administracyjną organu regulacyjnego, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak długo będą obowiązywały ustalone wcześniej taryfy? W tej kwestii prawnicy mają różne zdania, a przedstawiane okresy wahają się od 90 aż do 180 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowych taryf.  Zmiany cen wody w polskich miastach Nowy rok oznacza więc sporo zmian dla przedsiębiorstw wod-kan, ale też dla konsumentów. Czy zmienią się ceny wody? Spora część zarządców wodociągów postanowiła jak najszybciej ustalić taryfy na 2018 r., nie wiadomo jednak, jak długo będą one obowiązywały, gdyż sami prawnicy mają trzy wykładnie nowego prawa. Próbę...