Na gorzowskiej konferencji Marzyciele Recyklingu spotkali się pragmatycy realizujący nietypowe rozwiązania. Opowiadali oni o własnej drodze do realizacji pomysłów recyklingowych i kolejnych barierach, które pokonywali, zanim cel został osiągniety.

Celem spotkania, które odbyło się 18 kwietnia 2019 r. była z jednej strony potrzeba wzajemnej inspiracji, a z drugiej znalezienia płaszczyzny do rozmów o środowisku i gospodarce odpadami, nie tylko wśród ludzi z branży, ale również z urzędnikami i służbami odpowiedzialnymi za środowisko. Taki dialog jest niezwykle ważny.

Dziś branża odpadowa, bodaj jak żadna inna mierzy się w realizacji inwestycji niemal z kaskadą problemów. Szczególnie zagadnienia prawne są prawdziwą drogą przez mękę dla prowadzących inwestycje proekologiczne. Uzyskanie stosownych zgód może trwać nawet cztery lata! Niezwykle uciążliwe jest wprowadzanie do wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uzyskiwanie zgód środowiskowych. Później następuje proces inwestycyjny, który sam w sobie jest wyzwaniem, a na końcu oddanie do użytkowania. I tu realizujących inwestycje czekają kolejne wymogi – w dodatku takie, które stale się zmieniają i zaostrzają swoje kryteria. Stąd podczas konferencji nie tylko wiele mówiono o realizacji poszczególnych pomysłów, ale też przybliżano wiele historii pokonywania kolejnych przeszkód.

Na spotkaniu obecni byli wszyscy prowadzący komunalne RIPOK-i z województwa lubuskiego, a także wielu czołowych przedstawicieli organizacji i zrzeszeń branżowych z całego kraju....