Niskoemisyjne paliwo sposobem na smog (część I)

Spalanie tradycyjnego węgla w przestarzałych i źle eksploatowanych indywidualnych urządzeniach grzewczych przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jednak nie musimy rezygnować z paliw węglowych, by obniżyć emisję szkodliwych substancji do powietrza.

Mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza pyłami w Polsce, można wskazać charakterystyczne źródła emisji pierwotnej pyłów: procesy produkcyjne, transport, magazynowanie oraz pozaprzemysłowe instalacje spalania paliw. Tym ostatnim przypisuje się najsilniejsze oddziaływanie na lokalny stan jakości powietrza, przy czym grupą źródeł tego typu o największej emisji pyłów są indywidualne urządzenia do produkcji ciepła1.

Antysmogowe regulacje

Przytoczone dane wskazują, iż działania zmierzające do ograniczenia obecności zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym są obecnie jednym z najważniejszych zadań w ochronie środowiska, a warunkiem jego realizacji jest ograniczenie emisji pyłów z indywidualnych domowych urządzeń grzewczych. W szczególności dotyczy to miejscowości małych, pozbawionych innych istotnych źródeł emisji przemysłowych i motoryzacyjnych, w których spalanie paliw stałych stanowi często jedyne źródło emisji pyłów do powietrza.

Fakt ten jest szeroko dostrzegany przez samorządy, czego przejawem jest wprowadzenie w życie uchwał tzw. antysmogowych m.in. przez sejmiki województw małopolskiego i śląskiego. W obydwu przypadkach przewidują one możliwość korzystania jedynie z kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających określone normy emisyjne. Równocześnie, zarówno po zakończeniu okresu karencji, jak i w czasie jej...