Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej to główne tematy poruszane na debacie, która odbyła się 1 czerwca br. w Warszawie.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele nauki, administracji państwowej oraz biznesu zgodnie stwierdzili, że rozwój energetyki prosumenckiej stanowi obecnie najwłaściwszy kierunek, w którym powinna zmierzać polska energetyka. Jako pierwszy
głos zabrał Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej z Ministerstwa Gospodarki, który opracowuje projekt ustawy o OZE. Zapewnił on, iż legislator popiera ideę energetyki prosumenckiej i w projekcie ustawy znajdą się odpowiednie mechanizmy, które będą wspierać jej rozwój. W następnym wystąpieniu Marek Woszczyk, prezes URE, zapewnił, iż urząd będzie gotowy w 2015 r. do wdrożenia modelu regulacji sieciowych, by sieci dystrybucyjne otworzyły się na energetykę rozproszoną, w tym prosumencką. Z koleidr Jan Rączka, prezes NFOŚiGW, przedstawił przyjęty 31 maja br. priorytetowy program wsparcia dla siedmiu aktywności, jakimi są m.in.: rozwój generacji rozproszonej, magazynowanie energii, budowa infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych oraz nałożenie warstwy teleinformatycznej na warstwę energetyczną sieci. Oferta funduszu skierowana jest m.in. do przedstawicieli biznesu energetycznego. W sumie na wsparcie rozwoju i modernizacji systemu energetycznego przewidziano 340 mln zł.
Roman Szwed, prezes Zarządu ATM Systemy Informatyczne, swoją wypowiedź rozpoczął od optymistycznego stwierdzenia, iż duża część wymaganego przez energetykę prosumencką oprogramowania jest już gotowa do wdrożenia przemysłowego. Wspomniał też o projekcie realizowanym przy współpracy z ENERGĄ. Poinformował również, że dostępne są już rozwiązania umożliwiające zbieranie danych od prosumentów, ich przetwarzanie, komunikację pomiędzy podmiotami systemu i, jak dowodzą doświadczenia z projektów pilotażowych, oprogramowanie to działa bez zarzutu. Podkreślił, iż osiągnięcie oczekiwanych efektów bardzo zależy od odpowiedniego doboru technologii pomiarowej, komunikacyjnej i obliczeniowej.
Podsumowując spotkanie, prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (obecnie Rada działa pod nazwą: Społeczna Rada do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej), obwieścił, że dla energetyki nastała nowa era, mimo iż jeszcze tego nie widać i istnieje szereg wątpliwości. Podkreślił, że w związku z tym sektor czeka wiele pracy. Politycy nie mogą tego procesu zahamować, co najwyżej go spowolnić lub przyspieszyć. Duża energetyka wkrótce oswoi się i zrośnie z energetyką prosumencką, a im szybciej się to stanie, tym lepiej. Profesor określił też cele do zrealizowania przez energetykę do 2016 r. Za najistotniejsze uznał m.in. poprawę efektywności energetycznej w wyniku, której możemy zaoszczędzić ok. 2 tys. MW mocy energetycznych rocznie.
 
Krzysztof Kochanowski
Procesy Inwestycyjne