Co roku rozstrzygnięciu Konkursu o Puchar Recyklingu, organizowanego przez „Przegląd Komunalny”, towarzyszą wielkie emocje. Zakończyła się jubileuszowa XV edycja tego przedsięwzięcia.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w regulaminie XVI edycji konkursu pojawią się pewne modyfikacje. Jedna z nich to utworzenie osobnej kategorii konkursu, w

której będą oceniane działania miast i gmin w zakresie gospodarki odpadami. Zmieniona zostanie także nazwa Kategorii „Lider Sortowania” na „Lider Odzysku”. Kolejna zmiana dotyczy kategorii „Edukacja Ekologiczna”, w której będą oceniane osiągnięcia związane z edukacją w zakresie recyklingu.

Ponadto od 2015 r. konkurs Srebrna Puszka obejmie zupełnie nową grupę działaczy na rzecz edukacji ekologicznej. – Czwarta kategoria będzie przeznaczona dla podmiotów niekomercyjnych, które, choć funkcjonują na małym obszarze, to jednak podejmują interesujące działania. Do udziału zapraszamy przede wszystkim szkoły, przedszkola, centra edukacji ekologicznej, domy kultury oraz parki krajobrazowe i narodowe – mówi Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal, która od 2001 r. jest głównym partnerem tej kategorii. Dotychczas uczestnicy konkurowali ze sobą w podkategoriach podmiotów obsługujących do 30 tys. i 100 tys. albo powyżej 100 tys. mieszkańców. Dzięki rozszerzeniu grupy uczestników szansę na zdobycie prestiżowej statuetki zyska każdy, kto z pasją realizuje nietypowe inicjatywy zwiększające świadomość w zakresie selektywnej zbiórki puszek aluminiowych – nie tylko firmy wywozowe i recyklingowe czy definiowane liczbą mieszkańców gminy. Warto dodać, że przy zgłoszeniach do nowej podkategorii nie obowiązuje opłata rejestracyjna. Podmioty, które rywalizują o statuetkę w jednej z najstarszych kategorii konkursowych, są oceniane nie tylko pod względem masy zebranych puszek per capita, ale również z uwagi na rodzaj i jakość działań z zakresu edukacji ekologicznej obejmujących recykling puszek.

Inspiracją dla podmiotów uwzględnionych w nowej podkategorii Srebrnej Puszki mogą być dotychczasowe dokonania Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach Recal, która skutecznie łączy m.in. amatorskie aktywności sportowe z promocją recyklingu. Fundacja od dwudziestu lat promuje i wspiera inicjatywy związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych. Swoje działania kieruje zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, kładąc największy nacisk na odzysk aluminiowych puszek. W 2014 r. współpracowała z organizatorami 140 wydarzeń sportowych, rozdając 53 tys. sztuk napojów izotonicznych w puszkach i promując zbiórkę aluminium. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór zgłoszeń od organizatorów wydarzeń sportowych. Ciekawym pomysłem na rzecz odzysku puszek realizowanym przez Fundację jest też sztuka teatralna „Ala w Alulandii”. Fundacja zorganizowała także prawie 5 tys. warsztatów edukacyjnych dla ponad 200 tys. osób.

Nina Kinitz