Z Arturem Michalskim, wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawia Katarzyna Błachowicz.

Rynek elektromobilności nie rozwinie się bez aktywnego wsparcia państwa i dialogu z branżą. Jakie działania NFOŚiGW realizuje w tym zakresie?

Narodowy Fundusz już od prawie 29 lat wspiera rozmaite przedsięwzięcia służące ochronie środowiska. Jednym z takich obszarów jest transport niskoemisyjny, który jest w zainteresowaniu NFOŚiGW od kilku, a nawet kilkunastu lat. Oprócz korzyści środowiskowych rozwój elektromobilności w Polsce to szansa na wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Elektromobilność tworzy na nowo rynek i przestrzeń działania dla rozwoju bezemisyjnego transportu.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r., która wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce, oraz po analizie dostępności na naszym rynku możliwych technologii stosowanych w transporcie publicznym Ministerstwo Środowiska – w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem – zaproponowało wdrożenie projektów polegających na zakupie autobusów bezemisyjnych.

NFOŚiGW opracował i rozpoczął wdrażanie programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza.

Chciałbym przy tym podkreślić, że jesteśmy w bliskim kontakcie, zarówno z branżą, jak i z administracją centralną, tzn. oprócz Ministerstwa Środowiska to także resorty energii oraz rozwoju. Wszyscy interesariusze biorą czynny udział w ustalaniu, na co mają być...