Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Postęp w dziedzinie opakowań związany jest z dążeniem do coraz lepszego zabezpieczenia jakości opakowanych artykułów spożywczych, przedłużenia okresu ich przydatności do spożycia, przy jednoczesnym zwiększaniu funkcji użytkowych i marketingowych opakowań. Działaniom tym towarzyszy tendencja wdrażania do produkcji takich opakowań, które w jak najmniejszym stopniu wpływają obciążająco na środowisko w całym cyklu swego życia, a zwłaszcza po zakończeniu okresu przydatności do użytkowania. Badania nad uzyskaniem nowych materiałów opakowaniowych są obecnie podporządkowane wymogom ochrony środowiska, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich cech użytkowych. Normy serii ISO 14000 definiują wymagania wobec opakowań, zdatnych do wielokrotnego użycia/napełniania, materiałów przydatnych do różnych metod recyklingu, tak materiałowego, jak i chemicznego...