Popularyzowaniu idei recyklingu szkła oraz wdrażaniu wartości z nim związanych służy rozpoczęty w końcu lat 90-tych Konkurs o Szklaną Statuetkę. Jego ogólnopolski zasięg pozwala na publiczną prezentację dokonań gmin, związków gmin i firm, czyli praktycznie wszystkich tych, którzy mają osiągnięcia w zakresie odzysku szkła w Polsce. Godnym uwagi jest fakt, że tak jak w innych dziedzinach, tak i w recyklingu wyraźnie widać stały postęp w zakresie rozwoju specjalizacji materiałowej odzysku i ponownego wykorzystania poszczególnych materiałów. Skoncentrowanie się w konkursie na odzysku zużytych opakowań szklanych pozwoliło pokazać i przybliżyć pewne tendencje rynkowe w postaci zapotrzebowania na dobrej jakości surowce (wtórne) możliwie tanie i najlepiej ekologiczne, z których można powtórnie produkować nowe opakowania. Jest to tendencja ogólnoświatowa, podparta najczęściej nie tylko prawem pozwalającym na skuteczny odzysk wykorzystanych opakowań, ale i postawami konsumentów, którzy swoimi wyborami dokonanymi przed półkami sklepowymi weryfikują ekologiczność opakowania. ...