Zrównoważony rozwój poszczególnych regionów, który w wielu miejscach będzie się łączył z elementami nie tylko gospodarczymi czy społecznymi, ale także środowiskowymi i ekologicznymi – to fundamenty nowej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). Ma ona pozwolić samorządom na nowe otwarcie i działania odpowiednie do potrzeb ich mieszkańców.

Nowa KSRR będzie najważniejszym strategicznym dokumentem polityki regionalnej w Polsce do 2030 r. Jej zaktualizowana wersja zawiera cele, a także działania i zadania, które powinien podjąć rząd, samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz inne instytucje publiczne i prywatne, aby zrealizować zawarte w niej założenia.

Nowa, inna strategia

O znaczeniu nowej KSRR świadczy fakt, że znalazły się w niej założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której duży nacisk został położony na zrównoważony rozwój całego kraju i zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz stworzenie warunków do rozwoju ich konkurencyjności i sprawnej administracji. – KSRR zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności – informuje Zuzanna Orczyc-Musiałek z Biura Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. – Wskazuje, jak dostosować się do światowych i europejskich zmian, by polskie regiony odnosiły korzyści z procesu globalizacji, wykorzystując swoje atuty, np. zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne czy sprawność instytucji – dodaje.

Resort nie ukrywa też,...