„Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska” to temat przewodni tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Wydarzenie to jest doskonałym miejscem do wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące branżę ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz zapoznanie się z najnowszymi technologiami, produktami i rozwiązaniami z branży komunalnej i ochrony środowiska.

W tym roku poznańskie Targi POL-ECO SYSTEM odbyły się w dniach 9-11 października. Z uwagi na temat przewodni, skoncentrowany na gospodarce odpadami, na stoiskach wystawców dominowały efektywne rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, a także ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu nowych frakcji surowców. Zwiedzający zapoznali się też z szeroką ofertą samochodów elektrycznych oraz maszyn zarówno do pielęgnacji zieleni w miastach, jak i do obsługi terenów użyteczności publicznej. Znaleźć można było również rozwiązania z branży ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii. Integralną częścią Targów była też przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza „EkoSfera”, współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW oraz Grupę MTP.

W czasie oficjalnego otwarcia Targów nagrodzono laureatów konkursu „Produkt w obiegu”, wręczono certyfikaty EMAS i Złote Medale MTP dla najlepszych wystawców, które są potwierdzeniem nowoczesności oraz innowacyjności nagrodzonych produktów (ramka). Zaprezentowano też wyniki drugiej aukcji jednostek dwutlenku węgla, organizowanej przez Lasy Państwowe.

Laureaci...