Nowe zadania i nowe władze KIGO

Od 13 do 15 czerwca br. w Busku-Zdroju trwała, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, konferencja pn. „Gospodarka cyrkulacyjna, wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych i samorządów” połączona z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym.

Gospodarzami honorowymi konferencji były spółka MZGOK w Janczycach oraz spółka PGK z siedzibą w Promniku k. Kielc. Patronat honorowy nad spotkaniem objęły Ministerstwo Energii, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unia Metropolii Polskich.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Agnieszki Szrajner, specjalisty w Ministerstwie Energii, która odczytała uczestnikom stanowisko resortu popierające ideę współspalania frakcji energetycznej odpadów. Regulacje wprowadzające zmiany w obecnie procedowanej zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym także te dotyczące zmian w Prawie zamówień publicznych w gospodarce odpadami) szeroko omówił mecenas Sławomir Podgórski (Kancelaria Radców Prawnych S. Podgórski, Agnieszka Kapera). Kwestie prawne uzupełnione zostały przez mecenasa Marcina Maciochę, wiceprezesa spółki Refunda.

Anna Marcinkiewicz, kierownik Wydziału Finansowania UE w NFOŚiGW, zaprezentowała możliwości pozyskiwania środków z Funduszu na działania w gospodarce odpadami, zaś Krzysztof Bałanda, członek Zarządu KIGO odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, opowiedział zebranym, jak, na przykładzie najlepszych praktyk europejskich, przygotować i wdrożyć circular economy w gospodarce odpadami. Paweł Wojna, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie, ekspert i promotor rozwoju elektromobilności w Polsce, przedstawił referat...