Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo to nie tylko instalacja obsługująca 130 tys. mieszkańców, ale też zakład stawiający na rozwiązania z zakresu edukacji mocno odbiegające od schematów. Z jego prezesem, Pawłem Lachowiczem, rozmawia Szymon Pewiński.

 

Mazury to wyjątkowy region, ze względu na swoje walory przyrodnicze wymagający szczególnej troski. W jaki sposób kierowany przez Pana ZUOK Spytkowo przyczynia się do tego?

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na położenie kluczową rolę w funkcjonowaniu instalacji odgrywa właśnie ochrona unikalnych walorów Mazur. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Tym bardziej że właśnie nasz zakład stanowi najważniejszy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-wschodnim województwa warmińsko-mazurskiego. Ochrona unikalnych walorów tego pięknego regionu jest głównym celem całego przedsięwzięcia.

Obecnie obsługujemy około 130 tys. mieszkańców z 12 mazurskich gmin, choć nasza instalacja została przygotowana do obsługiwania nawet 150-tysięcznej populacji. Od 2013 r. nie tylko realizujemy zadania dotyczące gospodarki odpadami i ich utylizacji, ale też prowadzimy działania z zakresu zaangażowania społecznego i edukacji.

Dlaczego edukacja mieszkańców jest tak ważna?

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest segregacja odpadów u źródła. Wymaga ona dodatkowego zaangażowania mieszkańców. Z naszych doświadczeń wynika, że w większości uważają oni, że ta praca ma sens, bo dzięki lepszej selektywnej zbiórce nie tylko żyją w czystszym środowisku, ale też mają swój...