Anna Kosmacz-Chodorowska W szpitalnictwie problem odpadów jest poważniejszy niż w innych gałęziach gospodarki, ponieważ wynika on nie tylko z ilości, ale i z rodzaju tych odpadów - niektóre kategorie odpadów w szpitalach muszą być usuwane w specjalny sposób, z powodu dużego ryzyka zanieczyszczenia, toksyczności i zainfekowania. Kosztowne techniki usuwania odpadów oraz odpowiedzialność za ekologię zmuszają do podjęcia różnych kroków w celu obniżenia kosztów usuwania odpadów. Problem ten był rozwiązywany w ramach międzynarodowego "Projektu Współpracy w Służbie Zdrowia" (ang. Healthcare Collaboration Project - HCP), realizowanego w latach 1995-1998. Projekt miał na celu pomoc w obniżeniu kosztów, zwiększeniu efektywności i podniesieniu jakości obsługi w procesach administracyjnych i logistycznych w instytucjach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w szpitalach, i obejmował również gospodarkę odpadami, określając zalecenia dla szpitali na początek XXI wieku. W projekcie HCP brali udział przedstawiciele 53 instytucji: szpitali, stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych, dostawców produktów medycznych i paramedycznych oraz organizacje zajmujące się konstrukcją kodów EAN z wielu krajów. Wszystkie rozwiązania zalecane w projekcie HCP opierają się na stosowaniu międzynarodowych standardów identyfikacji, kodów kreskowych i elektronicznej wymiany danych (EDI), w ramach globalnego systemu EAN.UCC (Komitet ds. Jednolitego Kodu) [Rys. 1. Zastosowania kodów kreskowych]. Wstępne szacunki stosowania tych rozwiązań przewidują możliwość zaoszczędzenia - tylko przez szpitale europejskie - kwoty w...