Nowy pakiet mieszkaniowy dla budownictwa społecznego i komunalnego

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło 4 maja 2020 r. założenia pakietu nowych rozwiązań dotyczących budownictwa społecznego i komunalnego. Rozwiązania te mają korygować politykę mieszkaniową w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i jednocześnie przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19.

Pakiet ten ma obejmować zmiany w trzynastu ustawach i przez to uwzględniać wciąż rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem1.

Projektowane zmiany obejmują zasadnicze cztery kierunki:

zmiany w organizacji i wsparciu budownictwa zwiększającego gminny zasób mieszkaniowy, zmiany w społecznym budownictwie czynszowym realizowanym przez TBS, pomoc skierowaną bezpośrednio do lokatorów, zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

Wyższe granty na budowę i wsparcie dla gmin

Przewiduje się zwiększenie limitów bezzwrotnego wsparcia gmin z Funduszu Dopłat2 dla inwestycji realizowanej przez TBS na podstawie umowy przewidującej partycypację gminy w kosztach budowy z dotychczasowych 20% do 35% kosztów inwestycji. Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady uruchomienia tego grantu na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie pieniądze wypłacane są dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy.

Podwyższone zostaje wsparcie z Funduszu Dopłat remontów i modernizacji zasobów mieszkań komunalnych z dotychczasowych 45% do 50% kosztów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia te będzie można połączyć z remontem części wspólnych budynków, w których znajdują...