V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych” odbyła się w dniach od 9 do 11 czerwca br. w Ustroniu. Spotkanie zorganizował Instytut Ceramiki i Maszyn Budowlanych (ICiMB) z Opola. Konferencję otworzył i pierwszą sesję poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych ICiMB. Temat wiodący pierwszej sesji brzmiał „Energochłonność i ekologia w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki”. Doktor inż. Zbigniew Jaegermann z ICiMB w Warszawie przedstawił koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego oraz podsumował projekt UE CERAMIN. Na temat autoklawizowanego betonu komórkowego mówiła doc. Genowefa Zapotoczna-Sytek, dyrektor Oddziału Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu (ICiMB). Możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej w przemyśle ceramicznym przedstawił dr hab. inż. Jerzy Duda, a o suszeniu odpadów drobnoziarnistych w przemyśle materiałów budowlanych mówił dr inż. Wojciech Kalinowski z ICiMB w Opolu. Drugi dzień konferencji podzielono na III sesje. Tematem wiodącym pierwszej było „Wykorzystanie popiołów lotnych w przemyśle materiałów budowlanych”. Sesję prowadził prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny z Politechniki Śląskiej. Charakterystykę krajowych popiołów lotnych wapiennych ze spalania węgla brunatnego omówił dr inż. Tomasz Baran ICiMB Kraków. Podczas sesji posterowej swoje osiągnięcia prezentowali m.in. dr inż. Marcin Osuchowski oraz Irena Witosławska (ICiMB Warszawa) w referacie „Ogniwa...