O tym, że jednym z głównych problemów XXI w. są postępujące zmiany klimatyczne, nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy też są zdania, że „coś” trzeba zrobić, by im przeciwdziałać, kłopoty zaczynają się jednak przy próbach uszczegółowienia tego „czegoś”… Dlatego potrzebne są takie spotkania jak Konferencja Naukowa „Zmiany klimatu a społeczeństwo”, która odbyła się w Warszawie w dniach 19-20 listopada ub.r. Spotkanie miało bardzo bogaty program, a jego motywem przewodnim była próba podejścia do zmian klimatu z punktu widzenia prawnika, filozofa, politologa, ekonomisty i przedstawicieli innych zawodów, oparta na przekroczeniu granic dziedzin i eliminacji barier stojących na drodze do kompleksowego rozwiązania bardzo ważnych społecznie problemów. W tym kontekście nie dziwi zgrupowanie prezentacji w pięciu panelach – polityczno-administracyjnym, edukacyjnym, etyczno-filozoficznym, prawnym oraz gospodarczym. W pierwszym podkreślano znaczenie Ramowej Konwencji na temat Zmian Klimatu i zobowiązaniom zapisanym w Protokole z Kioto, a także zbliżającego się wówczas spotkania w Kopenhadze – COP 15. Mówili o tym wybitni znawcy tematu, przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju, m.in. prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Jan Szyszko, były minister środowiska czy Tomasz Chruszczow z Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska. Bardzo ciekawy był też panel edukacyjny. Otworzyła go dr Anna Kalinowska z...