Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, który odbył się 28 maja br. w Suwałkach, dyskutowano na temat nowego projektu ustawy o polityce miejskiej z 8 maja br. oraz założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zdaniem Zarządu ZMP, kontrowersje w ustawie „miejskiej” budzą zapisy, zgodnie z którymi marszałek może wchodzić w skład zarządu metropolii, a zgromadzenie zespołu będzie uchwalać strategię, która wymaga jednak akceptacji sejmiku województwa. Poruszono też kwestię wyłączenia miast „prezydenckich” z powiatów. ZMP opowiada się za umożliwieniem składania wniosków przez wszystkie miasta zainteresowane nadaniem statusu miasta na prawach powiatu. Obecnie taka możliwość pojawiła się tylko dla kilku. – Trzeba dać szansę wszystkim – mówił Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Zwrócił uwagę, że po wyłączeniu miasta Wałbrzycha w powiecie zostanie 40 tys. mieszkańców, natomiast Inowrocławia – aż 90 tys. Założenia do tzw. ustaw śmieciowych realizują generalnie postulaty samorządów, gdyż oddają władztwo nad odpadami komunalnymi gminom. Podkreślano jednak, że działania koordynacyjne marszałka dotyczące strumienia odpadów w regionie nie mogą być dyktatem, dlatego w projekcie powinny znaleźć się zapisy o konieczności uzgodnień. – Jeśli marszałek dogada się z gminami, to dobrze, a jak nie, to musi kupić od gminy zakład utylizacji odpadów, zwracając jej poniesione...