Założenia nowego systemu gospodarki odpadami, ich spójność z aktualnym stanem prawnym i aspekty ekonomiczne nowego systemu gospodarki były jednymi z głównych tematów konferencji pt. „Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce – kierunki zmian systemu”.

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami na początku czerwca br. w Korytnicy (k. Kielc), odbyło się doroczne, walne zgromadzenie sprawozdawcze Izby. Eksperci, praktycy z branży gospodarki odpadami omówili również aktualne problemy związane z produkcją paliw alternatywnych w Polsce oraz bariery rozwoju systemu recyklingu. Organizatorzy zadbali też o część praktyczną: na miejscu można było zobaczyć składowisko azbestu w Tuczępach, zwiedzić Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach oraz instalacje do produkcji paliw alternatywnych firmy WIBO Recykling w Maliniu.   Bliżej celu Kilkudziesięciu uczestników konferencji dużo uwagi i czasu poświęciło założeniom nowego systemu gospodarki odpadami. Przedstawił je Tomasz Uciński, prezes KIGO, który mówił m.in., że obecnie – dzięki coraz lepszej współpracy z parlamentarzystami, ministerstwami i organizacjami samorządowymi – jesteśmy znacznie bliżej wprowadzenia w życie jednego z najważniejszych postulatów KIGO: administrowania przez samorządy strumieniem odpadów w Polsce. – Zależy nam na zdecydowanie większej roli samorządów terytorialnych w systemie gospodarki odpadami. Jako KIGO popieramy zmiany, aby to gmina była właścicielem odpadów wytwarzanych na swoim terenie, decydowała o ich zagospodarowaniu i przetwarzaniu. Obowiązujące dziś przepisy...