Rozwój Internetu umożliwia uzyskanie cennych informacji praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze. Każdy, kto kiedykolwiek przeszukiwał strony internetowe z zamiarem odszukania konkretnej informacji, wie, jak ważne jest odpowiednie sformułowanie pytania. Zbyt ogólne hasła powodują zarzucenie internauty masą stron, z których tylko niewielka część jest przydatna. Z kolei pytania zadane zbyt szczegółowo mogą pozostać bez odpowiedzi. Problemy te dotyczą również stron o tematyce odpadowej. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikom miesięcznika „Recykling” kilka pewnych adresów stron internetowych, serwisów i portali poświęconych problemom odpadów. Informacja o przepisach prawnych Przepisy dotyczące wytwarzania i zagospodarowania odpadów podlegają ciągłym nowelizacjom prawnym. Związane jest to z koniecznością dostosowania prawa polskiego do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Dla osób zainteresowanych zachodzącymi zmianami prawnymi najlepszym rozwiązaniem jest systematyczne śledzenie stron internetowych prezentujących tego typu informacje. Podstawowym źródłem jest strona Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl), na której znajdują się nie tylko obowiązujące akty prawne w postaci ustaw, rozporządzeń, uchwał itp., ale również prezentowane są aktualne prace legislacyjne oraz wyjaśnienia kilkudziesięciu aktów prawnych związanych z ochroną środowiska. Strona ministerialna zbiera również wszystkie informacje o odpadach dostępne dla użytkowników, przedstawiając je w dziale Strony tematyczne. Dostęp do wszystkich prezentowanych informacji jest bezpłatny i nie wymaga zalogowania. Szereg portali należących do przedsiębiorstw prywatnych lub stowarzyszeń...