„Woda – ścieki – odpady w środowisku” to tytuł cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski. Tegoroczna, dwunasta już edycja upłynęła pod hasłem „Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych”. W czterech sesjach zaprezentowano ponad 15 referatów, a oprócz tego kilkanaście wystąpień posterowych.

W wykładzie dotyczącym wymagań stawianych oczyszczalniom pod kątem jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników prof. Zofia Sadecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego stwierdziła, że przyjęta w Polsce klasyfikacja oczyszczalni, wymagająca wysoko sprawnego usuwania zanieczyszczeń z obiektów obsługujących duże aglomeracje, sprawdza się w krajach Europy Zachodniej, gdzie większość ludzi mieszka w dużych miastach. Większe zasoby wodne, jakimi dysponują te państwa, otrzymują zatem zdecydowanie mniejszy ładunek ścieków niż w Polsce. Stosunek nieusuniętego ładunku zanieczyszczeń do wielkości zasobów wodnych jest o kilka rzędów wielkości bardziej niekorzystny w Polsce niż w innych krajach europejskich. To uwaga godna przemyślenia, jeżeli rzeczywiście chcemy dbać o jakość środowiska, a zwłaszcza o zachowanie w dobrym stanie i tak małych zasobów wodnych w Polsce. Wśród referatów wyróżniły się jeszcze dwa. W pierwszym, dr hab. inż. Jolanta Podedworna z Politechniki Warszawskiej zaprezentowała wpływ krotności dawkowania ścieków w cyklu na efektywność usuwania azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym (SBR). Okazuje się bowiem, że w SBR-ach krotność dawkowania ścieków w cyklu istotnie wpływa na...