Ogólnopolska Konferencja Prezydentów i Burmistrzów Związku Miast Polskich, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26 czerwca br., była poświęcona rozwojowi monitoringu miast, gmin i powiatów w Polsce, opartego na badaniach prowadzonych w ramach Systemu Analiz Samorządowych (SAS), oraz polityce miejskiej.   SAS jest systemem monitorowania lokalnych usług publicznych (jedynym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej), budowanym od 1996 r. przez ZMP. Już 10 lat zbiera dane z czterech dziedzin: kultury, pomocy społecznej, edukacji (od niedawna z wykorzystaniem danych Systemu Informacji Oświatowej) oraz dróg lokalnych i transportu publicznego. Obecnie dane udostępnia ponad 100 miast z całego kraju. W ramach projektu realizowanego od 2007 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego gromadzone są też informacje dotyczące demografii oraz finansów publicznych.   Niepokojący sygnał Podczas spotkania eksperci współpracujący z ZMP prezentowali wyniki analiz w poszczególnych dziedzinach – dr Jan Maciej Czajkowski omówił finanse JST, Stanisław Łodwig - gospodarkę komunalną, zaś Ewa Bartosik – zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Pokazano też, jak korzystać z badań SAS-u oraz relacje między poszczególnymi kategoriami JST w danej dziedzinie. W przypadku finansów publicznych analiza danych wykazała, że w ostatnich latach stosunkowo szybko rosły dochody JST z podatków PIT, CIT czy VAT, bardzo wolno natomiast z podatków „nieruchomościowych” (rolny, leśny i od nieruchomości). Wynika z tego,...