Obszary ograniczonego użytkowania, doświadczenia wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w zakresie stosowania przepisów „odpadowych” czy możliwości pozyskania wsparcia finansowego na ochronę środowiska to tematyka, jaką m.in. poruszono podczas trzeciego spotkania szefów wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa starostw powiatowych z terenu województwa wielkopolskiego. Spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu odbyło się w dniach 8-9 września br. w Trzebawiu pod Poznaniem.

Referat nt. obszarów ograniczonego użytkowania zaprezentowała Jolanta Ratajczak, szefowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Podkreśliła ona m.in., jak istotna jest współpraca pomiędzy poszczególnymi organami zaangażowanymi w tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. O możliwościach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w przyszłym roku i o zasadach jego pozyskiwania opowiedziała Hanna Grunt, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wskazała ona, iż zatwierdzona została lista przedsięwzięć priorytetowych, które będą mogły liczyć na dofinansowanie. Prezes Grunt zwróciła uwagę m.in. na sprawę podatku VAT, którego Fundusz nie finansuje, co nie jest jednoznaczne z tym, że do kosztów się go nie wlicza. Bowiem – jak zaznaczyła – VAT jest kosztem własnym.   Z kolei Hanna Kończal, zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Poznaniu, zabrała głos nt. przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Stwierdziła, iż w obszarze tym widoczna jest poprawa, ale zasadniczo dotyczy to dużych...