„Systemy zbiórki odpadów problemowych w polskich miastach i gminach” – pod takim tytułem w dniach 21-22 czerwca br. odbyła się konferencja, której organizatorem był Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się zarówno przedstawiciele polskich samorządów i firm komunalnych, jak i goście z zagranicy – z
Holandii i Norwegii.
W sumie uczestnicy zapoznali się z 16 referatami, które w większości dotyczyły rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów problemowych, prowadzonych w poszczególnych miastach. Swoistą syntezą tych praktycznych doświadczeń było wystąpienie prezentujące wyniki kontroli wielkopolskiego WIOŚ w zakresie gospodarowania odpadami problemowymi. Hanna Kończal, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, podkreślała, że jest wiele problemów w obszarze zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kontrole wskazują, że gospodarstwa domowe nie przekazują zużytych sprzętów do punktów zbierania – zwłaszcza łamany jest w tym wypadku przepis nieumieszczania tego typu odpadów w kubłach na odpady komunalne zmieszane. Ale poniekąd trudno się temu dziwić, skoro tylko 1/3 gmin w woj. wielkopolskim wprowadziła zorganizowaną zbiórkę elektrośmieci na swoim obszarze. W efekcie znaczna część zużytego sprzętu trafia do nielegalnych miejsc demontażu. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wraki.
W przerwie między wykładami uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić ZZO i zapoznać się z zasadami jego funkcjonowania, a także… zjeść lunch na zrekultywowanej części składowiska.
Przy okazji konferencji nastąpiło uroczyste otwarcie nowego, drugiego już Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, popularnie nazywanego Gratowiskiem. Jest on przeznaczony do przyjmowania i okresowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i zielonych. Nowo powstały punkt jest wzorowany na rozwiązaniach norweskich. Z pachnącego nowością PGOP-u uczestnicy zostali przewiezieni na pierwsze poznańskie Gratowisko, które działa od 2,5 roku, a następnie do centrum miasta, gdzie odbył się happening promujący selektywną zbiórkę odpadów problemowych.
 
(kat)