Rozważania sceptyczniejącego optymisty W dziedzinie stosowania metod termicznych w gospodarce odpadami komunalnymi ciągle dzieje się wiele ciekawych rzeczy, które i dla nas w Polsce są dość ważne. Poznawanie doświadczeń innych pozwala nam kształtować poglądy na temat tej dziedziny i przygotowywać się, zarówno w sferze techniki, jak i organizacji, do wprowadzania podobnych rozwiązań w Polsce. Federambiente - włoski związek firm komunalnych, działających w dziedzinie utrzymania czystości w mia-stach i gospodarki odpadami komunalnymi - ogłosił raport na temat funkcjonujących instalacji TUOK oraz perspektyw rozwoju tego segmentu w bieżącym dziesięcioleciu. Obecnie funkcjonuje we Włoszech 45 instala-cji spalania odpadów komunalnych, przy czym tylko 35 z nich pracuje w układzie z odzyskiem energii. W 2001 r. łączna wydajność spalania tych instalacji wynosiła 2,9 mln Mg i wyprodukowały one łącznie 2,4 mln MWh energii elektrycznej. Jak widać, funkcjonujące instalacje TUOK nie są – średnio licząc – instalacjami o dużej wydajności spalania. W budowie znajduje się kilka dalszych instalacji i do 2005 r. 11 z nich powinno przejść do regularnej eksploatacji, zwiększając roczną wydajność spalania o 1,8 mln Mg. Instalacje obecnie budowane posiadają średnią wydajność roczną, wynosząca ok. 165 tys. Mg, czyli bliską wartości średnioeuropejskiej. Oprócz budowy nowych instalacji, rozbudowywane są również te istniejące. Według raportu, do końca bieżą-cego...