Czy wypełnienie poziomów recyklingu jest w Europie w ogóle możliwe? Czy gospodarkę obiegu zamkniętego da się wprowadzić w polskiej rzeczywistości, w której system gospodarki odpadami pozostaje dramatycznie niedofinansowany? Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami wod-kan? Między innymi o tym rozmawiali uczestnicy 23. Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który 10 i 11 października odbywał się w Poznaniu.

Według raportu „Wydatki mieszkańców na usługi komunalne 2019”1 w 2019 r. największym wyzwaniem dla samorządów staje się gospodarka odpadami. Wydatki gmin w tym sektorze w bieżącym roku wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 r. średnio o 31% i aktualnie stanowią niemal 22% wydatków na usługi komunalne. Nic dziwnego, że także resort środowiska deklaruje, że poświęci uwagę właśnie tej branży. – Gospodarka odpadami wysuwa się na pierwszy plan działań Ministerstwa Środowiska – powiedział na otwarciu Kongresu ENVICON Environment minister Henryk Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu skupił się na ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej szereg zmian mających – zdaniem resortu – podnieść efektywność systemu.

Jedną z najważniejszych nowości wprowadzonych przez nowelizację ustawy o u.c.p.g. stało się zniesienie regionalizacji dla zakładów przetwarzania odpadów. Minister Kowalczyk stwierdził, że to kontrowersyjne – zdaniem wielu przedstawicieli instalacji – rozwiązanie pomogło wygasić „martwe” limity instalacji. – Wiele...