W nowym, przebudowanym rządzie Mateusza Morawieckiego utworzono nowe resorty. Zakres niektórych ministerstw się zmienił. Zmiany w szczególności dotyczą branż związanych z ochroną środowiska, gospodarką komunalną i energią.

Na czele nowego Ministerstwa Klimatu, które przejęło znaczną część kompetencji dotychczasowego Ministerstwa Środowiska, stanął Michał Kurtyka. Ministerstwo Aktywów Państwowych kierowane jest przez Jacka Sasina. Ma się ono zajmować nadzorem właścicielskim Skarbu Państwa, ale także branżą energetyczną, w tym odnawialnymi źródłami energii (jeszcze nie wiadomo, czy OZE na stałe, czy tylko tymczasowo). Dotychczasowe Ministerstwo Środowiska, którym kierować będzie Michał Woś, czeka przebudowa. Podobnie jak w przypadku Ministerstwa Rozwoju, które trafiło do Jadwigi Emilewicz.

Niezależnie od tego, jak ostatecznie podzielone zostaną kompetencje między ministrami, wyzwania i oczekiwania wprowadzenia zmian w przepisach się nie zmienią. Postanowiliśmy zapytać branżowych ekspertów, jakie oczekiwania na najbliższe 100 dni stawiają przed nowymi ministrami i ich resortami.

 

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP

Nowy rząd powinien przede wszystkim dokonać przeglądu stanu prawodawstwa dotyczącego problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi – wraz z ustawą o odpadach i związanymi z nią rozporządzeniami. Na tej podstawie stworzony powinien być swego rodzaju audyt polityki odpadowej, wraz z określeniem wszystkich czynników kosztotwórczych systemu gospodarowania odpadami – zarówno tych będących pochodną legislacji, jak i innych, związanych np. z kosztami pracy, energii,...