Polska Izba Gospodarki Odpadami przygotowała stanowisko w sprawie zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Swoje uwagi w tym zakresie skierowała do ministra środowiska. Poniżej publikujemy fragmenty tego listu.

W imieniu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami chcielibyśmy zaapelować o rozpoczęcie prac nad zmianami w Ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), które pomogłyby zmniejszyć zjawisko tzw. szarej strefy w gospodarowaniu ZSEE. Nasze propozycje są wynikiem wieloletnich doświadczeń ekspertów firm zrzeszonych w PIGO na gruncie funkcjonowania obecnej ustawy. Zasadność wprowadzenia proponowanych zmian potwierdzają eksperci.   Wnioski wynikające z niezależnych raportów branżowych (m.in. opublikowanego w marcu 2010 r. raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) wskazują jednoznacznie na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych firm zajmujących się gospodarowaniem ZSEE. Niezwykle istotnym problemem, który wymaga przeciwdziałania, jest istnienie tzw. szarej strefy, tj. wirtualnych ilości elektroodpadów deklarowanych w sprawozdaniach do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Według różnych szacunków, od 20 do nawet 40% rzekomo zebranych i przetworzonych elektroodpadów to ilości pozorne. Powyższe zjawisko stanowi realny problem z punktu widzenia ochrony środowiska, zagraża wypełnieniu przez Polskę wymogów nałożonych przez dyrektywy Unii Europejskiej oraz ogranicza wpływy do budżetu państwa. Z tych względów prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi...