Kapituła konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta mogła wybrać tylko jednego z nominowanych. Dokonując tego wyboru, zgodnie uznała, że było to wyjątkowo trudne zadanie, bowiem każdy z kandydujących do tego miana swymi dokonaniami biznesowymi zasłużył na szczególne wyróżnienie. Warto zatem pamiętać, iż sama nominacja do tego zaszczytnego tytułu
jest już pewną nobilitacją.
Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę nominowanych i ich firm, opartą na opiniach audytorów (byli nimi Władysław Kącki, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, Sabina Kowalska z firmy Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy, Tomasz Szymkowiak, dyrektor-redaktor naczelny Wydawnictw Komunalnych, Michał Turkiewicz, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz Marek Wróblewski, prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.).
Bohater pracy u podstaw
Dyrektorem Roku 2011 wybrano Andrzeja Wojdyłę, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce. – Po pozyskaniu informacji w Internecie, na audyt do Lubawki jechałem z dość dużą dawką sceptycyzmu. Ku mojemu zaskoczeniu spotkałem cichego i skromnego bohatera pracy u podstaw w naszej branży – komentuje audytor. – Jestem przekonany, że PGK „Sanikom” to projekt autorski Andrzeja Wojdyły, który przez lata z pasją, konsekwencją oraz wielkim zaangażowaniem budował tę spółkę. Audytor podkreśla też, iż trzeba być znakomitym strategiem, politykiem, gospodarzem i organizatorem, aby prowadzić spółkę, w której udziały ma 17 nie najbogatszych gmin, jednocześnie skutecznie konkurując na rynku, również z podmiotami w pełni komercyjnymi, i cały czas rozwijać firmę. – Ewenementem jest zagospodarowywanie odpadów zielonych, pochodzących z sąsiednich gmin czeskich – podkreśla audytor. – A ukoronowaniem działań prezesa Wojdyły jest budowa zakładu dla Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami, którego trzeci etap jest właśnie finalizowany. Myślę, że cała branża będzie śledzić, jak zastosowana tam technologia sprawdzi się w warunkach tego regionu. Jednocześnie audytor wyraża przekonanie, że to nie jest ostatnie osiągnięcie Dyrektora Roku 2011.
W gronie liderów
Jak pisze audytor, który wziął pod lupę kolejnego nominowanego do tytułu Dyrektora Roku, Edward Jabłoński, prezes Zarządu SITA Zakład Oczyszczania Miasta w Bielsku-Białej, jest niezwykle doświadczonym menedżerem w branży komunalnej. – Od wielu lat znakomicie zarządza przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką komunalną, o czym świadczą nie tylko efekty ekonomiczne i inwestycyjne, ale również otrzymane nagrody i wyróżnienia, takie jak Gazela Biznesu, Firma Roku 2011, Diament Forbesa 2012, a także posiadane certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Zdaniem audytora, E. Jabłoński, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w działalność spółki, znakomicie przystosował ją do świadczenia usług o najwyższym standardzie. – Droga zawodowa i życiowa E. Jabłońskiego w pełni sytuują go w gronie liderów zakładów oczyszczania miast w Polsce, o czym świadczy nominacja do tytułu Dyrektora Roku 2011 – podkreśla audytor.
Menadżer wyjątkowy
Marian Kozera jest menedżerem wyjątkowym – taką opinię o szefie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Radkom” z Radomia wyraża następna osoba, dokonująca przeglądu działalności nominowanego do tytułu Dyrektora Roku 2011. – Obok umiejętności analitycznego myślenia i korzystnego zarządzania kapitałem, w swojej pracy wykorzystuje on zdolności interpersonalne – podkreśla audytor. – Atmosfera panująca w Radkomie jest niemalże rodzinna, ludzie przychodzą do pracy z chęcią, zaangażowaniem i zapałem. Zdaniem audytora, to dzięki wsparciu załogi oraz operatywności i skuteczności Zarządu spółki po latach wytężonej pracy oddano do użytku radomski Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Godne podkreślenia jest też to, że Zakład oraz zarządzane przez spółkę składowisko będą jedynymi instalacjami przyjmującymi odpady na terenie byłego woj. radomskiego. – Ostatnie sukcesy M. Kozery to uruchomienie punktów skupu surowców wtórnych oraz zbiórki odpadów problemowych, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i czystości w mieście – wylicza audytor.
Znak szczególny – inwestycje
– Prezes Andrzej Malara i kierowana przez niego firma (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach – MPGK) zasługują na szczególną uwagę i wyróżnienie, a jest ku temu kilka powodów – podkreśla audytor. Jego zdaniem, pierwszym wyróżnikiem są inwestycje – na przestrzeni ostatnich pięciu lat na roboty i zakupy inwestycyjne spółka wydała ponad 50 mln zł, z czego ponad połowę ze środków własnych. Należy przy tym zaznaczyć, że jej właściciel – samorząd Katowic – w żaden sposób nie dokłada się do tych inwestycji. – Zasługą prezesa Malary jest to, że potrafi z korzyścią dla firmy wykorzystać dobry klimat, jaki wokół spółki tworzy Urząd Miasta Katowice. Pokłosiem tego jest rozbudowa zakładu utylizacji odpadów – argumentuje audytor. – Jako jedyny w regionie, Zakład spełnia wymagania instalacji regionalnej w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Co roku MPGK pod zarządem Andrzeja Malary przynosi stałe zyski i osiąga wysoką rentowność. Obecnie spółka posiada blisko 90% udziałów w katowickim rynku odbioru odpadów.
Skromny i pracowity
Wśród pięciu osób nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2011 znalazł się także Andrzej Strykowski, prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” w Ostrowie Wlkp. – Pan Andrzej to osoba skromna, szanowana przez współpracowników i wielce pracowita – tak opisuje prezesa z Ostrowa Wlkp. kolejny audytor. Podkreśla przy tym, iż mimo stosunkowo niedługiego okresu pracy w branży gospodarki odpadami, bo zaledwie pięcioletniego, udało mu się na swoim koncie zapisać już wiele sukcesów. – Rozbudował zakład przetwarzania odpadów komunalnych, który od roku dysponuje nowoczesną sortownią odpadów surowcowych, kompostownią oraz składowiskiem. Odtworzył i unowocześnił bazę sprzętową do zbiórki odpadów – wylicza audytor. Jednak jako coś wyjątkowego, zasługującego na szczególną uwagę, wymienia on stworzenie bardzo skutecznego mechanizmu ekonomiczno-edukacyjnego, którego celem jest zachęta do selektywnego zbierania odpadów surowcowych. – Miarą tej skuteczności jest kilka tysięcy ton zebranych selektywnie odpadów surowcowych, w liczącym zaledwie 60 tys. mieszkańców mieście. Pan Andrzej swoją pracą, zaangażowaniem i osiągniętymi sukcesami godzien jest nominacji na Dyrektora Roku – podkreśla audytor.
Kolejna edycja konkursu, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, już za nami. Uroczyste przyznanie tytułu Dyrektora Roku 2011 odbędzie się 19 listopada podczas tegorocznej Gali ENVICONU. Mamy nadzieję, że sylwetki laureata i pozostałych nominowanych oraz podejmowane przez nich inicjatywy staną się wzorem do naśladowania dla branży.
Opinie zebrała Magdalena Misiak