Pierwsza konferencja odbyła się w Wiśle w 1993 r. w Hotelu Krokus. Była ona zorganizowana wspólnie przez Politechnikę Gdańską i firmę Abrys – wspominał 10 lutego br. w Szklarskiej Porębie dr inż. Włodzimierz Cichy, jeden z pomysłodawców konferencji z cyklu „Bezpieczna budowa składowisk odpadów”.

A okazja do wspomnień była wyborna. Stanowiła ją już 20. – jubileuszowa konferencja „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”, która w zimowej stolicy Polski (zgodnie z tytułem przyznanym przez radiową „Trójkę” jest nią właśnie Szklarska Poręba) zgromadziła ok. 240 osób. Mało kto wiedział, że pomysł na konferencję zrodził się w 1992 r., kiedy to Włodzimierz Cichy, Wojciech Dutka oraz Marek Rozwadowski oczekiwali na pociąg na Dworcu Centralnym w Warszawie. Tematem ich rozmowy było m.in. składowanie odpadów. – Odkryliśmy wówczas, że istnieje przepaść pomiędzy dawnym sposobem budowania składowisk odpadów a nowymi technologiami i że trzeba coś zrobić, żeby te nowe technologie i materiały wdrożyć do budowy składowisk odpadów w Polsce – kontynuował wspomnienia dr Cichy, który podkreślił, że w pierwszym okresie konferencja skupiała się głównie na budowie bezpiecznych składowisk odpadów. – Od początku towarzyszyłem tej konferencji – opowiadał z kolei prof. Lech Wysokiński, jej wieloletni kierownik naukowy. – Tytuł „Budowa bezpiecznych składowisk” miał wtedy zupełnie inny sens niż dzisiaj....