„Przegląd Komunalny” może z dumą powiedzieć – mam 25 lat. Najlepsze zatem dopiero przed nami!

Kiedy w marcu 1991 r. ukazywał się pierwszy numer naszego czasopisma, nie było jeszcze w Polsce powszechnego Internetu ani tylu gazet w kioskach co teraz, a wiedzę branżową czerpało się z kolorowych katalogów przywiezionych z

zagranicznych targów. Na przełomie lat 80. i 90. w kompetencji nowo wybranych samorządów znalazło się wiele spraw z zakresu ochrony środowiska. Założyciel „Przeglądu”, Wojciech Dutka, był czynnym samorządowcem i właśnie ochrona środowiska była mu najbliższa. Stąd, można powiedzieć, w sprzyjających okolicznościach reformy samorządowej powstała gazeta dla samorządowca. Praktyczny przegląd informacji, dostępnych technologii i rozwiązań.

Towarzyszymy branży komunalnej i ochrony środowiska niemalże od początku jej funkcjonowania po upadku „komuny”. Jesteśmy odbiciem wszystkich jej przeobrażeń, a zarazem szerokim forum, gdzie wypowiadają się wszyscy zainteresowani, bez względu na przynależność do różnych ugrupowań, izb i stowarzyszeń. „Przegląd” to czasopismo opiniotwórcze, które patronuje najważniejszym wydarzeniom, organizuje własne spotkania i debaty, a także posiada własną akcję konkursową, dopingującą samorządy do efektywnej segregacji odpadów.

Nasz miesięcznik to jednak przede wszystkim Czytelnicy. Bez Was nie świętowalibyśmy dziś tak zacnego jubileuszu. Obiecujemy też, że dołożymy starań, abyście towarzyszyli nam nadal – przez co najmniej kolejne ćwierć wieku. Bo jak na 25-latka przystało, dopiero się rozkręcamy!

Magdalena Dutka

redaktor naczelna „Przeglądu Komunalnego”