Obowiązująca od lipca standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie okazała się rewolucją. Czy samorządy i branża były do zmian dobrze przygotowane? Raczej było wręcz odwrotnie. Korzystając z możliwości, jakie dają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w tej sprawie, wiele gmin odsunęło w czasie obowiązek zbiórki bioodpadów. Nie oznacza to jednak, że

problemów nie będzie. One dopiero się pojawią, przy czym wiele wskazuje na to, że największe związane będą właśnie z zagospodarowaniem frakcji bio. Szerzej na ten temat w tekście „Problemy z recyklingiem odpadów biodegradowalnych”.

Lato określa się czasem w mediach okresem ogórkowym. A w tym roku? Nic z tych rzeczy! W cieniu boju o przyszłość wymiaru sprawiedliwości Sejm przyjął nowe Prawo wodne, które rewolucjonizuje gospodarkę wodną w Polsce. Drażliwa jest kwestia ewentualnych podwyżek cen za korzystanie z wody. Czy ceny wzrosną? A w zasadzie kiedy wzrosną? Nasza publikacja na ten temat powinna być interesująca nie tylko dla branży gospodarki wodnej.

Sporo emocji wzbudza toczony od kilku miesięcy bój o przejęcie kontroli nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydawało się, że kwietniowa nowelizacja ustawy Prawo  ochrony środowiska doprowadzi do wymiany organów tych instytucji na osoby wskazane przez administrację rządową. Niektóre samorządy znalazły jednak furtki prawne i skutecznie zablokowały zmiany w zarządach funduszy. Reakcją ma być kolejna nowelizacja. W zasadzie jest ona już gotowa. Sądzono nawet, że Sejm zdąży zająć się poprawkami Senatu jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi. Ostatecznie jednak temat wróci dopiero we wrześniu. Czy przyjęta wówczas ustawa ostatecznie zakończy bój o kontrolę nad funduszami?

PIOTR TALAGA

ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ

„PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO”