Rozwój e-mobilności w Polsce może stanowić rozwiązanie takiego problemu jak zanieczyszczenie powietrza. Oczywiste jest, że pojazdy elektryczne nie emitują zanieczyszczeń w miejscu ich użytkowania. Emitują jednak elektrownie. Aby elektromobilność była bardziej „eko”,w zdominowanym przez węgiel miksie energetycznymwiększy udział powinny stanowić odnawialne źródła energii. Prąd zasilający ładowarki dla pojazdów elektrycznych, tam gdzie jest to możliwe, może być czerpany z odnawialnych źródeł energii, np. ogniw fotowoltaicznych bądź małych turbin wiatrowych. Krajowa sieć infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych aktualnie jest rozwijana wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. Coraz cześciej z ładowarek korzystają także użytkownicy sieci handlowych. A co z terenami mniej zurbanizowanymi? Sieć ładowarek na terenach wiejskich mogłaby być zasilana biogazem. Zintegrowanie sieci biogazowni z siecią ładowarek aut elektrycznych jest szansą na rozwiązanie problemu ograniczonego zasięgu samochodów elektrycznych właśnie na terenach wiejskich. Do rozwiązania pozostaje jeszcze problem baterii używanych w samochodach elektrycznych. Poducenci deklarują ich żywotność do dziesięciu lat. A co potem? Kasiu, czy zużyte baterie mogą być powtórnie wykorzystane?

Magdo, po tym okresie można je wykorzystać jako magazyny energii, a w dalszej kolejności przymierzyć się do odzysku zawartych w nich surowców i ich recyklingu. Sprawne magazyny akumulatorów stanowią istotny element skutecznego wdrażania procesu transformacji energetycznej. Nie jest to aż tak odległa pieśń przyszłości, gdyż w niemieckiej miejscowości...