W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady, których niestety nie da się uniknąć. Średnio każdy z nas wytwarza od 200 do 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Łatwo sobie wyobrazić, jak wielkie są to ilości w przeliczeniu na miasto, kraj czy świat. Fenomen działań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami polega na tym, że każdy ma wpływ na sytuację wokół nas. Sukces dużego przedsię wzięcia, jakim jest „śmieciowa wojna” zależy od małych sukcesów w naszych domach. Jak ziarnko do ziarnka, nasze codzienne zachowania składają się na procesy o szerszym zasięgu. Zasady postępowania proekologicznego możemy zastosować w każdej dziedzinie życia. W każdym zachowaniu możemy okazać troskę o nasze środowisko. Ważne są nawet codzienne nawyki. Akcja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” w tym roku pokazała, że wiele firm, jednostek komunalnych i samorządowych porządnie wzięło się za porządkowanie terenów swoich miast. A może to mieszkańcy zostali tak dobrze wyedukowani, że selektywna zbiórka przynosi...