Idee przedsiębiorczości i gospodarności są mocno zakorzenione w tradycji Wielkopolan. Dlatego nic dziwnego, że inicjatywa JEREMIE, która pozwala przedsiębiorcom na rozwój, najlepiej przyjeła się właśnie w woj. wielkopolskim. To właście tu w ciągu zaledwie 4 lat podpisano ponad 6000 umów pożyczek i poręczeń, które pozwoliły wygenerować finansowanie o łącznej wartości przekraczającej 1,6 mld zł. Taki zastrzyk gotówki w postaci atrakcyjnych produktów finansowych otrzymał sektor MŚP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Czy to wystarczy do rozwoju rynku? Na pewno nie, ale jest to znacząca suma, bez której wiele firm nie miałoby szans na zakup dodatkowego sprzętu, a nawet na rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności. Kredyty oferowane przez banki komercyjne są w dalszym ciągu trudno dostępne i wysokooprocentowane. Sami przedsiębiorcy mówią, że takie "odsetki zabijają". Dlatego, zanim właściciele firm zdecydują się na jakąkolwiek inwestycję, oglądają każdą złotówkę bardzo dokładnie. Przy warunkach oferowanych w ramach JEREMIE mogą spać spokojnie i skupić się na pracy. 

Można śmiało powiedzieć, że JEREMIE jest szansą dla wielu ludzi na rozpoczęcie własnej działalności, a co za tym idzie, na znalezienie miejsca zatrudnienia, a także na rozbudowanie firmy. Potencjał JEREMIE został zauważony również w innych województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Dlatego wniosek nasuwa się sam...