Jest wiele przykładów na efektywne zarządzanie mieniem samorządowym, choć nadal drzemiący w nim potencjał jest wykorzystywany w sposób niewystarczający.

Publicznych pieniędzy zawsze jest za mało w stosunku do potrzeb. Brakuje ich w szczególności na inwestycje. W polskich samorządach w najbliższym czasie będzie jeszcze trudniej. Decyzje ograniczające przychody gmin z tytułu podatków

łączą się z rosnącymi kosztami funkcjonowania samorządów i świadczonych usług publicznych. Kończy się obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W kolejnej będzie mniej pieniędzy – w szczególności w systemie dotacyjnym. Czy to oznacza stagnację, regres w samorządach? Niekoniecznie.

Do wykorzystania jest mienie komunalne. Efektywne zarządzanie nieruchomościami może stać się źródłem pokaźnych przychodów budżetowych oraz wkładem gminy w przedsięwzięcia realizowane w oparciu o kapitał mieszany. Jest wiele rodzimych przykładów efektywnego zarządzania mieniem samorządowym, choć nadal drzemiący w nim potencjał jest wykorzystywany w sposób niewystarczający.

Dotychczas podjęte działania przeciwdziałąjące patologii w gospodarce odpadami zaczynają przynosić efekty. Konieczne jest jednak podjęcie kolejnych kroków. Celem wprowadzanych zmian w prawie ma być także obniżka cen. Tymczasem te w wielu miejscach rosną. Nie brak głosów, że przygotowywana do szerokiego wprowadzenia rozszerzona odpowiedzialność producenta, która ma znacząco zasilić finansowo system gospodarki odpadami, nie pozwoli nawet na utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie.

Jeszcze do niedawna o skutkach zmian klimatu dyskutowali jedynie naukowcy i aktywiści organizacji pozarządowych. Obecnie mało kto ma chyba wątpliwości, że już zaczynamy je odczuwać. Tak dzieje się także w miastach, w których pojawiają się problemy z powodziami, z dostępnością wody pitnej i prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej. Parki gąbkowe są dowodem na to, że infrastruktura ekologiczna może zapewnić wiele usług dla społeczeństwa i przyrody oraz nowe ekologiczne metody uzdatniania wody i ochrony przeciwpowodziowej.

PIOTR TALAGA

ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ

„PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO”