Bez aktywizacji mieszkańców o współuczestniczeniu w zarządzaniu miastem, planowaniu przedsięwzięć, w ogóle nie może być mowy.

Przewodnim tematem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO System była „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. I faktycznie poza zmianami klimatycznymi oraz jakością powietrza to tematyka najbardziej na czasie. Jej rozwinięcie

odbyło się na Kongresie ENVICON, podczas którego omawiane były skutki regulacji prawnych – nie tylko nowych, ale także tych, które niebawem mają się pojawić. Wyzwaniem nie tylko dla Polski jest uzyskiwanie wyśrubowanych poziomów recyklingu. Gospodarka odpadami oczekuje także na zasilenie systemu nowym strumieniem pieniędzy, pochodzącym z rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Tematem wydania jest jednak smart city oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy miasto może być szczęśliwe i co to w ogóle oznacza? Jakże istotny jest w tym przypadku dialog z mieszkańcami, wsłuchiwanie się w ich opinie i potrzeby. Wiąże się z tym również problematyka kolejnego wydania „Rozwoju i Środowiska”, które tym razem poświęcone jest głównie partycypacji społecznej. Bez aktywizacji mieszkańców o współuczestniczeniu w zarządzaniu miastem, planowaniu przedsięwzięć, w ogóle nie może być mowy.

Pod koniec minionej kadencji parlamentarnej przyjęto jeden z najważniejszych dla przedsięwzięć realizowanych w sferze publicznej aktów prawnych. Nowe Prawo zamówień publicznych przyjęte zostało bez poważniejszych poprawek i większych kontrowersji. Ma ono zacząć obowiązywać od początku 2021 roku. Czasu na przygotowanie się do nowych realiów jest zatem sporo. Co ciekawe, ten czas ma być także wykorzystany – i to swoiste novum w praktyce tworzenia prawa – na ewentualną nowelizację przepisów, które jeszcze nie zaczną obowiązywać. Tymczasem w tym numerze rozpoczynamy cykl publikacji przybliżających najważniejsze zapisy nowego P.z.p. Nie należy się bowiem spodziewać bardzo istotnych zmian w stosunku do przyjętego kształtu tej ustawy.

PIOTR TALAGA

ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ

„PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO”