Zadania związane z adaptacją do zmian klimatu i przeciwdziałaniami skutkom suszy są już obecnie jedynym z kluczowych zadań wielu samorządów.

 

Twierdzenie, że mamy już koniec pandemii w Polsce, to bardziej zaklinanie rzeczywistości niż faktyczny stan epidemiczny. Wierzę jednak, że prędzej czy później uporamy się z koronawirusem lub… wirus sam odpuści. Nie możemy jednak liczyć na podobny scenariusz z innym zagrożeniem, którym od lat jest susza, wynikająca głównie ze zmian klimatu. Zadania związane z adaptacją do tych zmian i przeciwdziałaniem skutkom suszy są już obecnie jedynym z kluczowych zadań wielu samorządów. Nie wszystkich jednak. Nadal wiele gmin problem gospodarowania wodami traktuje marginalnie. Skutki są katastrofalne nie tylko dla środowiska przyrodniczego.

Jednym z głównych problemów związanych z prowadzeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów są powstające odpady stałe. Ich prawidłowe zagospodarowanie stanowi jedno z ważniejszych zagadnień już na etapie projektowania, a także jest często kryterium przetargowym. Tymczasem branża czeka na zielone światło dla nowych inwestycji. Jest szansa, że niebawem rzeczywiście ono się zapali.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowa forma oszczędzania na przyszłe emerytury w ramach tzw. trzeciego filaru systemu emerytalnego. Mimo że urzędy JST i ich jednostki organizacyjne będą musiały je utworzyć w przyszłym roku, to już teraz należy odpowiednio do nich się przygotować.

Największy wpływ na...