dr Jan Jerzmański
Zakład Administracji i Infrastruktury Cywilizacyjnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Wrocław – Kraków – Toruń

Aktualne problemy polskiego prawa ochrony środowiska


Podobnie jak w poprzednich latach, przygotowaliśmy kolejny numer „Zeszytów Komunalnych” poświęcony zmianom w polskim prawie ochrony środowiska
w minionym roku. Zasadniczym celem prezentacji jest stworzenie sui generis przewodnika pozwalającego ocenić zarówno skalę, jak i istotę wprowadzonych zmian. Stąd, oprócz naturalnego w tej sytuacji omówienia nowych przepisów, wskazano również niektóre problemy, jakie ich stosowanie może napotykać w praktyce.
Generalnie 2006 r. należy ocenić jako rok dość „spokojnego ustawodawstwa” – choć trudno uznać to za dowód stabilizowania prawa ochrony środowiska. Było to raczej naturalnym wynikiem szeregu zmian wprowadzonych w 2005 r. W latach następnych należy spodziewać się kolejnych nowelizacji oraz uchwalania nowych ustaw. W części wiąże się to z rozwojem prawa europejskiego, a w części z ciągle występującymi brakami w prawidłowej transpozycji owego prawa. W tym kontekście na uwagę zasługuje zwłaszcza zamiar uchwalenia nowej ustawy o odpowiedzialności w sprawach ochrony środowiska, która zakładałaby m.in. bardzo istotne zmiany dotyczące rekultywacji. Ponadto nic nie wskazuje na to, że nie będą się pojawiać próby dalszego doskonalenia przyjętych rozwiązań (choć bardzo często owo „doskonalenie” w rzeczywistości jest psuciem prawa). W tym kontekście np. niezmiennie powraca temat gospodarki odpadami komunalnymi. Można więc spodziewać się, że również za rok będzie dość materiału, aby kontynuować naszą prezentację w podobnej formie.