Parlament właśnie zakończył prace nad zestawem licznych ustaw, związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Od fundamentalnego, obszernego prawa ochrony środowiska, licznych zmian w ustawie o ochronie przyrody, poprzez pakiet ustaw "odpadowych", ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, po gruntowną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Nawet słynna, jedna z najstarszych polskich ustaw - prawo wodne, doczekała się szczęśliwego finału. Teraz będziemy czekać na rozporządzenia wykonawcze, które nadadzą praktyczny kształt zapisom ustawowym. Trzeba mieć nadzieję, że rząd zdąży przed wyborami wydać przynajmniej najważniejsze z tych rozporządzeń. Myślę, że trzeba docenić ogromny wysiłek Ministerstwa Środowiska i komisji parlamentarnych, które włożyły wiele pracy w przygotowanie nowego prawa, dostosowanie go do wymagań Unii Europejskiej, pogodzenie wielu czasem sprzecznych interesów użytkowników środowiska i wreszcie przekonanie Sejmu do poparcia tych ustaw. Była to prawdziwa rewolucja w prawie, która powinna zapewnić solidne podstawy, abyśmy wszyscy żyli w większej przyjaźni z naszym środowiskiem i mieli co zostawić naszym wnukom. Nie brakuje też głosów krytykujących zbytni pośpiech legislacyjny i zapowiadających rychłe nowelizacje przyjętych pośpiesznie ustaw. Niewątpliwie jednak mamy teraz w prawie ochrony środowiska nową jakość, prawo nowocześniejsze i lepiej spełniające swoją rolę a także bardziej spójne, gdyż poprzednie liczne nowelizacje tworzyły konglomerat trudny do zrozumienia i stosowania nawet dla fachowców.
Czeka nas wytężona praca. Trzeba to nowe prawo poznać i nauczyć się praktycznie stosować. Wiele rzeczy trzeba będzie robić inaczej. Niestety wzrośnie także różna sprawozdawczość. PRZEGLĄD KOMUNALNY będzie starał się w tym pomagać, korzystając z pomocy autorskiej wybitnych znawców prawa i praktyków. Już publikujemy cykl artykułów, dotyczący interpretacji "prawa odpadowego" i prawa ochrony środowiska. Zamierzamy poszerzyć ten cykl także o komentarze do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Czekamy także na pytania od Czytelników, na które będziemy starali się jak najpełniej odpowiadać.

Wojciech Dutka
Redaktor Naczelny