Jednym z podstawowych wskaźników żyzności gleb, wskazującym stan ich kwasowości, jest ich odczyn. Zależy on zarówno od czynników glebotwórczych, jak i procesów kształtujących glebę.

Jako że wskazuje stan kwasowości1, przedstawiany jest w skali pH, obejmującej wartości od 0 do 14, przy czym poszczególne kategorie odczynu są szersze niż w tradycyjnej chemii, gdzie poniżej 7 pH wskazuje się na odczyn kwaśny, a powyżej tego poziomu – na odczyn zasadowy (alkaliczny). Poszczególne kategorie odczynu są też zależne od rodzaju wyznaczanej kwasowości oraz metodyki użytej do jej oznaczenia (tab. 1). Z matematycznego punktu widzenia pH jest ujemnym logarytmem stężenia jonów wodorowych.   Tab. 1. Kategorie odczynu gleb

Kategoria pH w H2O ...