Podczas międzynarodowej konferencji „Stan polskiej energetyki odnawialnej”, która już tradycyjnie odbywa się na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia w Poświętnem, kreatorzy branży energetyki odnawialnej starali się podsumować obecny jej stan i wskazać na przeszkody w dalszym jej rozwoju. Konferencja została zorganizowana przez Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Poświętne w Płońsku przy współpracy z Polskim Towarzystwem Biomasy POLBIOM. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali wicepremier, minister gospodarki i pracy – Jerzy Hausner, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Wojciech Olejniczak oraz marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik. Ośrodek w Płońsku już po raz trzeci był miejscem spotkania wszystkich tych, którzy interesują się odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności biomasą. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób. Uczestnikami debaty byli naukowcy, przedstawiciele ww. ministerstw, władz samorządowych i instytucji związanych z rolnictwem, praktycy mający doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu plantacji roślin energetycznych oraz rolnicy, którzy już w jakiś sposób zetknęli się z problematyką energetyki odnawialnej. Profesor dr hab. Piotr Kowalik z Politechniki Gdańskiej w swym referacie zwrócił uwagę, że Energetyczne wykorzystanie biomasy to nie „zło konieczne” wymuszane przepisami prawnymi ani też nie „energetyka nędzarzy” wykorzystująca darmowe surowce i najbardziej prymitywne technologie spalania. Poprzez odpowiednie obiekty demonstracyjne trzeba udowodnić, że energia elektryczna i cieplna...