Naprawa – przedłużenie okresu eksploatacji przewodów wodociągowych uzyskiwane poprzez działania polegające na naprawach cząstkowych, płukaniach oraz dezynfekcji typowanych odcinków sieci wodociągowej. Czynności te mają na celu przesunięcie w czasie najdroższego i ostatecznego z procesów, jakim jest wymiana przewodów sieci wodociągowej.

O zakwalifikowaniu odcinka sieci wodociągowej do remontu bądź wymiany decyduje najczęściej stan techniczny przewodów, oceniany wstępnie przez wartość wskaźnika intensywności uszkodzeń oraz uciążliwość awarii dla użytkowników. Weryfikuje się stopień zużycia materiału, np. ze względu na korozję bądź stan złączy. Bardzo pomocna w tym przypadku staje się statystyka uszkodzeń przewodów i ich przyczyna, a także dane dotyczące wieku przewodów, rodzaju materiału, rodzaju złączy, warunków gruntowo-wodnych czy szkód górniczych. Dlatego konieczne jest ciągłe zbieranie i rejestrowanie informacji o częstotliwości, rodzaju i przyczynach awarii, ponieważ tylko takie dane umożliwiają podjęcie odpowiednich decyzji w przypadku odnowy lub wymiany przewodów o wysokim stopniu awaryjności. Sytuacja ta zmienia się w chwili remontów sieci, polegających na wymianie starych przewodów na przewody z tworzyw sztucznych. Odpowiedni moment wymiany wynika z obserwacji narastających kosztów utrzymania wraz z upływem czasu eksploatacji. Kryterium wymiany sprowadza się do porównania kosztów wymiany z sumą ogólnych kosztów: uszkodzonych rur, strat wody spowodowanych wyciekiem, lokalizacji wycieku, naprawy, wymiany uszkodzonej armatury. Dlatego też optymalny moment wymiany powinien nastąpić w chwili, gdy...