Od dawna wyczekiwane przez samorządowców i przedsiębiorców Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji weszło w życie z 31 grudnia 2017 r. Co w nim zawarto?

W poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (DzU z 2012 r. poz. 676) szczególnie krytykowano sposób wyliczania ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. na obszarze gminy. Poszkodowane wówczas były samorządy, w których liczba mieszkańców zwiększała się (z dodatnim saldem migracji). Często dobrze rozwijająca się gmina nie mogła osiągnąć wymaganych poziomów ze względu na nierealną wartość odniesienia, jaką była masa odpadów wytworzonych w 1995 r. Także obowiązek osiągania poziomów ograniczania masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji przez podmioty świadczące usługi na rzecz innych zleceniodawców niż sektor samorządowy był dużym problemem – z uwagi na brak proporcjonalności pomiędzy świadczonym zakresem usług a wyznaczonym do osiągnięcia celem wynikającym z szacowania masy odpadów wytworzonych w 1995 r. Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (DzU z 2017 r. poz. 2412)...