Jednym z pięknych obiektów zabytkowych należących do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie jest pałac zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. Władze szkoły nie tylko mogą się poszczycić wspaniale odrestaurowanym budynkiem, ale także ogrodem dydaktycznym, który w tym roku obchodzi swoje piąte urodziny.

Instytut mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-folwarczno-parkowym, należącym przed 1945 r. do rodziny von Sydow. W 1999 r. Sulechowska uczelnia nabyła pałac wraz z parkiem z zamiarem wykorzystania go do na realizacji zadań statutowych uczelni, czyli utworzenia bazy kształcenia. Rok później dla tych samych celów przekazano część dawnego folwarku z budynkami chlewni, dwoma magazynami oraz ruiną gorzelni. Prace adaptacyjne pałacu trwały do 2001 r., laboratorium (dawna chlewnia) uruchomiono w 2003 r., ujeżdżalnię (dawny magazyn) rok później. W 2005 r. wybudowano stajnię dla koni. Zakończenie prac budowlanych przy obiektach uczelni pozwoliło na podjęcie działań w jej najbliższym otoczeniu. Wtedy też uwagę zwrócono na założenie, jakim jest dzisiaj ogród dydaktyczny. Już na początku 2004 r. powstał projekt zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na ogród dydaktyczny dla studentów PWSZ w Sulechowie. Wcześniejszy projekt przekształcenia dawnego podwórza folwarcznego opracowany został wraz z dokumentacją remontu laboratorium. Na jego podstawie wykonano główny ciąg pieszy łączący pałac z laboratorium oraz chodniki pomiędzy ujeżdżalnią a laboratorium...