W Ogrodzie Botanicznym w warszawskim Powsinie powstał ogród sensoryczny. Projekt „Ceramiczny Ogród Botaniczny” Fundacji Ogród Ceramiki sfinansowało Biuro Kultury m.st. Warszawy. Obiekty wchodzące w skład instalacji mają na celu stymulowanie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu i węchu.

Ogród sensoryczny zlokalizowano w sekcji Roślin Cebulowych, tuż przy pięknie kwitnących jesienią zimowitach, w otoczeniu olbrzymich tuj. W tym sezonie można go było zwiedzać do końca października, ale na wiosnę znów zostanie otwarty. Obecnie Fundacja na jednym z portali internetowych prowadzi akcję crowdfundingową, której celem jest pozyskanie funduszy na kolejne obiekty sensoryczne.

W ogrodzie sensorycznym w Powsinie, oprócz wzroku, stymulowane są zmysły: dotyku, słuchu i – ze względu na niezwykłe położenie pośród tuj, zimowitów, a wiosną również żonkili i narcyzów – węchu. Ogrody sensoryczne są często wykorzystywane w celach terapeutycznych dla osób z zaburzonym zmysłowym postrzeganiem świata, czyli m.in. osób z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, porażeniem mózgowym oraz osób niewidomych. Tego typu obiekty stanowią doskonałe uzupełnienie tzw. metody integracji sensorycznej, a więc metody terapeutycznej, polegającej na prawidłowym organizowaniu bodźców sensorycznych, napływających do receptorów mózgowych.

Ogrody sensoryczne mogą pełnić również funkcje edukacyjne, relaksacyjne oraz socjalizujące. W pewnym sensie każdy ogród jest sensoryczny, ale przez odpowiedni dobór roślin, zaplanowanie ich rozmieszczenia oraz przez dodanie dodatkowych elementów, takich jak...